Skooltye:  Maandag tot Vrydag vanaf 6:00 tot 17:45


Met 'n langnaweek en die Desembervakansie sal die skool om 12:00 sluit.

Die skool sal gesluit wees op publieke vakansiedae. Indien die publieke vakansiedag op 'n Donderdag of Dinsdag val, sal die skool gesluit wees op die dienooreenkomstige Vrydag en/of Maandag, as dit 'n skoolvakansiedag is.


Dit gebeur twee keer in die loop van die jaar. In 2019 sal hierdie twee dae wees op Vrydag 22 Maart 2019 en Maandag 23 September 2019.

Die skool sal oop wees gedurende alle vakansies, behalwe die eerste 4 dae van die Junie/Julie vakansie naamlik 18 tot 21 Junie 2019.


Ons sluit Vrydag 13 Desember 2019 en open weer op 7 Januarie 2020.


Ouers, hou asb die kleuterskool kalender dop vir al die belangrike datums.  


Enige wysigings sal vroegtydig gekommunikeer word.

LEER IS PRET

Kontak ons gerus:

Telefonies:

012 567 1940 of 082 579 5852

Per Epos:

hoof@jongeeinstein.co.za

admin@jongeeinstein.co.za

Besoek ons:

H/v Braam Pretorius en Dominika straat 292

Sinoville

Pretoria

Gauteng

0129

Tuis Wie is ons Waardes Toelating Klasse Aktiwiteite Skooltye Vorms Kontak ons