Daar is ‘n baie spesifieke rede waarom daar na die peuters verwys word as die “terrible two’s”.


Hier kom twee stellings sterk na vore: “Nee” en “ek wil self”.


Gedurende hierdie fase begin jou kind sy taalvaardighede, geheue en verbeelding te ontwikkel. Jou peuter begin ook agter te kom dat hy beheer oor sy liggaamsfunksies het. ‘n Belangrike taak tydens die peuterjare is “potty training” – dit dra by tot jou peuter se gevoel van beheer en dit kan na talle probleme lei as dit nie reg hanteer word nie.


Wees uiters geduldig met jou peuter tydens hierdie taak! Ons werk nou saam met julle as ouers om hierdie fase in jou kind se lewe soos kinderspeletjies te laat voel!


Buitemuurs by die ouderdom is: Kinderkinetika, Bak-en-brou, Kindermusiek, Kinderkuns.
(die fooie van die buitemuurs is by die skoolgeld ingesluit)Muise (2 jaar)

LEER IS PRET

Kontak ons gerus:

Telefonies:

012 567 1940 of 082 579 5852

Per Epos:

hoof@jongeeinstein.co.za

admin@jongeeinstein.co.za

Besoek ons:

H/v Braam Pretorius en Dominika straat 292

Sinoville

Pretoria

Gauteng

0129

Tuis Wie is ons Waardes Toelating Klasse Aktiwiteite Skooltye Vorms Kontak ons